เชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี 7 มกราคม 2561 วัดหนองคล้า จ.พิจิตร

เชิญพุทธศาสนิกชนญาติโยมพุทธบริษัทร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดหนองคล้า ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 

กำหนดการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ(องค์ใหญ่) ปางเทวดาจำนวน ๒ องค์
เพื่อประดิษฐาน ณ วัดหนองคล้า ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานดำเนินการจัดหาทุน
พระครูพิจิตรพัฒนาทร ( เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า ) ประธานฝ่ายสงฆ์
คุณ อภิชา   หลีกภัย ( สยามเทวามงคล ) ประธานฝ่ายฆราวาส

 

พิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ

สำหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าภาพกองผ้าป่าสามัคคี


เจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๑๔,๙๙๙ บาท รับท้าวเวสสุวรรณขนาดบูชา ๙ นิ้ว 
เนื้อทองเหลือง จำนวน ๑ องค์ มีทั้งหมด ๑๐ กอง

 

เจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๙,๙๙๙ บาท รับท้าวเวสสุวรรณขนาดบูชา ๗ นิ้ว
เนื้อทองเหลือง จำนวน ๑ องค์ มีทั้งหมด ๑๐ กอง

 


เจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๔,๙๙๙ บาท รับท้าวเวสสุวรรณขนาดบูชา ๕ นิ้ว
เนื้อทองเหลือง จำนวน ๑ องค์ มีทั้งหมด ๑๐ กอง

เจ้าภาพผ้าป่ากองละ ๒,๐๐๐ บาท รับท้าวเวสสุวรรณขนาดห้อยคอเนื้อผง
จำนวน ๑๐ องค์ มีทั้งหมด ๑๐๐ กอง

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณ ๑๐๐ บาท รับท้าวเวสสุวรรณขนาดห้อยคอ จำนวน ๑ องค์

 


หรือร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา รับผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณฟรี 1 ผินเพื่อนำไปบูชา ไว้กับบ้านเรือนกันสิ่งไม่ดี

ดังนั้น ทางวัดหนองคล้าจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมสมทบทุนในการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณปางเทวดาจำนวน ๒ องค์ให้เสร็จลุล่วงตามที่ทางวัดหนองคล้าได้ตั้งใจไว้ ซึ่งผู้ที่ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าสามัคคีและผู้ที่ร่วมทำบุญสมทบทุนในการสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในครั้งนี้ จะได้รับวัตถุมงคลที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นของขวัญในการร่วมทำบุญสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในครั้งนี้ด้วย
ท้ายที่สุดนี้ ขออำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมถึงองค์หลวง-พ่อเงิน และองค์ท้าวเวสสุวรรณ จงได้โปรดดลบันดาลให้ท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมทำบุญสมทบทุนในการจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวรรณในครั้งนี้ จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติ มีความสุขความเจริญ ทั้งกายและใจ เจริญในหน้าที่การงาน ค้าขายร่ำรวยมีแต่ผลกำไร แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตราย ภูตผีปีศาจ คุณไสยมนต์ดำและสิ่งไม่ดี สิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ทุกคนทุกท่านตลอดกาลนานเทอญฯ

( รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วถวายวัดเพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัดและพระพุทธศาสนาต่อไป )
ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่เบอร์ 094-345-1313 , 089-735-0888 , 084-322-7190

ติดต่อ Line ID : siamdeva88
facebook page : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5-SiamdevaMongkol-1857643064470723/