ทั้งหมด, พระเครื่องพระบูชา

บูชาพระกริ่งโพธิสัตว์ พิธีปลุกเสกวันที่ ๑๐ เดือน ๑๐ ปี ๒๕๖๐

พระโพธิ์สัตว์ คือผู้ที่ปรารถนาพระพุทธภูมิ หรือผู้ที่ต้องการจะไปเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล เมื่อตั้งใจจะเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศให้เต็มตามแบบแผน
บารมี ๑๐ ทัศ
1.ทานบารมี
2.ศีลบารมี
3.เนกขัมมบารมี
4.ปัญญาบารมี
5.วิริยบารมี วิิริยะ
6.ขันติบารมี ขันติ
7.สัจจะบารมี
8.อธิษฐานบารมี
9.เมตตาบารมี
10.อุเบกขาบารมี

เมื่อบารมียังไม่เต็มแล้วก็ต้องลงมาเกิดบำเพ็ญบารมีต่างๆให้บริบูรณ์ อันเป็นวิสัยบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่กระทำ การเป็นพระโพธิสัตว์นั้นคือทำเพื่อคนหมู่มากเพื่อให้มีความสุข ปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับผู้อื่นเป็นสำคัญ นอกจากนั้นแล้วยังต้องบำเพ็ญบารมีในด้านการบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ อันเป็นหน้าที่ของหน่อพุทธางกูรที่พึงพระทำ การเป็นพระโพธิสัตว์นั้นต้องมีจิตใจมั่นคงในเป้าหมาย การเสียสละเพื่อผู้อื่น และการดำรงคงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บำเพ็ญบารมีสืบทอดกันมา

ระยะการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีระยะเวลาดังนี้
1.พระพุทธเจ้าแบบปัญญาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานถึง ๔ อสงขัย กับ แสนมหากัป
2.พระพุทธเจ้าแบบศรัทธาธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานถึง ๘ อสงขัย กับ แสนมหากัป
3.พระพุทธเจ้าแบบวิริยะธิกะ ต้องบำเพ็ญบารมียาวนานถึง ๑๖ อสงขัย กับ แสนมหากัป

อันเนื่องด้วยการเป็นพระโพธิสัตว์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก พระโพธิสัตว์ที่มีบารมีมากพอแล้ว มักจะลงมาเกิดเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ อาทิเช่นเป็นพระมหากษัตริย์ พระเกจิอาจารย์ หรือแม้แต่ผู้นำของบ้านเมืองบางท่านก็อาจจะมีบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ด้วย ตัวอย่างของบุคคลที่มีบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระมหากษัตริย์ หรือ พระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่รู้จักและมีข้อมูลชัดเจนว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ อาทิเช่น หลวงปู่ทวด วัดช้างให้, หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค, หลวงพ่อลิงดำ วัดท่าซุง, หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่, หลวงปู่ชื่น วัดตาอี, ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น

พระกริ่งโพธิสัตว์

พระกริ่งโพธิสัตว์ วัตถุประสงค์การจัดสร้างเพื่อเสริมบารมีและคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่ท่านมีความเสียสละแรงกายแรงใจสงเคราะห์ ช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความสุข ปลดเปลื้องความทุกข์ให้กับลูกหลาน และประชาชน

พระกริ่งรุ่นนี้ พิธีพุทธาภิเษก วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ๒๕๖๐ เป็นวันขึ้น ๑๐ค่ำ เดือน ๑๐ เป็นมหาฤกษ์สำคัญเกี่ยวกับบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายที่ท่านต้องบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศให้เต็มบริบูรณ์
โดยพิธีเริ่มจากโหรอ่านโองการชุมนุมเทวดาทุกชั้นฟ้ามาร่วมประสิทธิ์อำนวยอวยพร จากนั้นได้อันเชิญบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าอันมีบารมีของพระศรีอาริยเมไตรบรมโพธิสัตว์เจ้าผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และบารมีโพธิสัตว์ของครูบาอาจารย์หลายท่านมาร่วมประสิทธิ์ประสาทความศักดิ์สิทธิ์ อาทิเช่นบารมีโพธิสัตว์หลวงพ่อปาน วัดบานมโค บารมีพระโพธิสัตว์หลวงพ่อฤาษีลิงดำ บารมีโพธิสัตว์หลวงปู่ชื่น ติคญาโณ บารมีโพธิ และอันพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายมาอำนวยอวยพร

พระกริ่งโพธิสัตว์นี้ เหมาะสำหรับผู้ที่เคารพศรัทธาพระโพธิสัตว์และครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ บูชาไว้เป็นที่ระลึก และเพื่อพึ่งบารมีของท่าน อิทธิคุณอำนาจดีทางด้าน เสริมบารมี เมตตามหานิยม โภคทรัพย์โชคลาภ เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและอธิษฐานให้ท่านช่วยได้

รายการบูชา

พระกริ่งโพธิสัตว์เนื้อนวะโลหะ ราคาบูชา 1200.-(ใกล้หมดแล้ว)

 

พระกริ่งโพธิสัตว์เนื้ออัลปาก้า ราคาบูชา 700.-

 

พระกริ่งโพธิสัตว์เนื้อทองแดงรมดำ ราคาบูชา 700.-
พระกริ่งโพธิสัตว์เนื้อทองทิพย์ ราคาบูชา 500.-

สนใจบูชาติดต่อ 
คุณปิง โทร. 094-345-1313  Email : siamdeva_amulet@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2-Siamdeva-1857643064470723/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s