ทั้งหมด, องค์เทพเทวดา

ท้าวเวสสุวรรณ ปางมหาเทพ(หน้าเทพ) เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

 

ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวัณ หรือท้าวกุเวร เป็นเทพมีอยู่จริง เป็นหนึ่งในอธิปดีของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

สวรรค์ชั้นที่ 1 นี้เรียกว่า สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา  ตั้งอยู่ ณ เขาพระสุเมรุกลางจักรวาล  โดยมียอดเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่ 2 พระอินทร์เป็นผู้ปกครอง  สาเหตุที่เรียกสวรรค์ชั้นที่ 1 นี้ว่า จาตุมหาราชิกา  ก็เพราะว่ามีจตุมหาราชเป็นผู้ปกครอง 4 องค์ดังที่เราเรียกว่า “ท้าวจตุโลกบาล”  คือมีหน้าที่รักษาโลกมนุษย์ใน 4 ทิศ ได้แก่

1.ทิศตะวันออก  รักษาโดยท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์  ซึ่งคนธรรพ์นี้เป็นลูกครึ่งคนกับเทวดา  เป็นผู้รักษาต้นโสมจึงมีความชำนาญการปรุงยา  และเป็นนักษัตรคือมีความรอบรู้การดูดวงดาว  เชี่ยวชาญดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นชาวสวรรค์ที่ชำนาญการขับร้องและเล่นดนตรี ดีด สี ตี เป่า จึงมีหน้าที่เป็นพระภูมิรักษาห้องบ่าวสาวอีกด้วย

2.ทิศใต้  รักษาโดยท้าววิรุฬหก จอมกุมภัณฑ์  ซึ่งความจริงท้าววิรุฬหกนี้เป็นจอมเทวดาองค์หนึ่ง มีนามว่า “พระพิรุฬห์” เป็นเจ้าแห่งน้ำทั้งปวง  เป็นเทวราชที่มีฤทธิ์ยิ่งกว่าเทพเจ้าองค์อื่น ๆ จึงเป็นผู้สร้างและบำรุงเทวโลกและมนุษย์โลก  มีอำนาจและรอบรู้ในสิ่งทั้งปวงเพราะเป็นผู้ส่งเทวทูตไปทั่วทุกสารทิศเพื่อจดจำการกระทำของเทวดา  มนุษย์และอสูรทั้งปวง  ท่านเป็นผู้ที่เกลียดชังการกล่าวเท็จ และมีผู้ผิดสัญญาจึงมักจะลงโทษให้เจ็บป่วยไข้ หรือนำวรุณบาศคล้องคอไปลงทัณฑ์  แต่พระองค์เป็นผู้มีเมตตาถ้าผู้ใดสำนึกผิดก็จะผ่อนปรนให้  และผู้ใดประพฤติดีอยู่ในทำนองคลองธรรมท่านก็จะอำนวยความสุขสวัสดี  ช่วยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ในบางคราว

3.ทิศตะวันตก  รักษาโดยท้าววิรูปักษ์ จอมนาค คือมีบริวารเป็นมนุษย์ผสมนาคมีหน้าที่รักษา สมณะชีพราหมณ์และมนุษย์ผู้รักษาศีลภาวนาทั่วไป  ซึ่งนาคนั้นมีความสำคัญไม่น้อย  เคยขดตัวทำเป็นบัลลังก์ให้พระวิษณุบรรทมอยู่ในเกษียรสมุทร  เคยให้เป็นเชือกผูกเรือไว้กับกระโดงปลาใหญ่  ซึ่งพระนารายณ์อวตารเมื่อคราวน้ำท่วมโลก และเป็นเชือกพันกับภูเขาในการทำน้ำอมฤต  ทั้งพระยานาคยังเป็นสร้อยสังวาลของพระอิศวรอีกด้วย ฯลฯ  นี่ว่ากันตามคัมภีร์รามายณะของพราหมณ์
ส่วนในสมัย พระสมณโคดมบรมพุทธเจ้าของเราก็มีนาค มาเกี่ยวข้องหลายคราว เช่น เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก  ก็มีพญานาคราชชื่อ “มุจลินท์” มาขดตัวเป็นฐานแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์แผ่พังพานบังแดดบังฝนซึ่งก่อให้เกิด  พระพุทธรูปปางนาคปรกขึ้น ดังนี้เป็นต้น

4.ทิศเหนือ  รักษาโดยท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวัณ จอมยักษ์  ผู้เป็นเจ้าแห่งยักษ์ กุมภัณฑ์ รากษส แทตย์ ทานพ เปรต อสูร อสุรกาย อมนุษย์ ตลอดทั้งเป็นนายของบรรดาภูตผี ปีศาจทั้งปวง

 

ท้าวเวสสุวรรณปางเทวดา

ท้าวเวสสุวรรณนั้นท่านเป็นเทวดาที่ทั้งปางที่เป็นเทวดา และปางที่เป็นยักษ์ เป็นที่เกรงกลัวของอมนุษย์ภูติผีปีศาจ ส่วนปางเทวดานั้นเป็นเทวดาที่เป็นที่เคารพของเหล่าเทวดาของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

 

ท้าวเวสสุวัณมี คทา หรือกระบองเป็นอาวุธ ซึ่งมีฤทธิ์เดชเป็นที่เกรงกลัวของบรรดายักษ์ อมนุษย์ และภูติผียิ่งนัก  พระโบราณจารย์ ผู้เรืองวิชาจึงนิยมนำพระคาถามาจารึกในมีดหมอ  ไม้เท้าครู  หรือใช้เสกหวาย  เสกก้านมะยม เสกโพล เสกว่าน เสกทราย เสกข้าวสาร เสกด้ายมงคลลงลูกประคำ  หรือทำน้ำมนต์สำหรับเฆี่ยนขับผีดียิ่งนัก เรียกว่า พระคาถาอาวุธ 5 ประการ ดังนี้คือ
1.   อาวุธพระอินทร์ ได้แก่ สายฟ้า
2.   อาวุธพระยม ได้แก่ ตา
3.   อาวุธท้าววิรุฬหก (หรืออาฬะวะ จอมกุมภัณฑ์) ได้แก่ ผ้าโพกศีรษะ คือวรุณบาศนั่นเอง
4.   อาวุธท้าวเวสสุวัณ ได้แก่ คทา
5.   อาวุธพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระธรรมจักร ซึ่งมีมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยกัน
พระคาถาอาวุธ 5 ประการนี้ เป็นวิทยาคมทางด้านการขับภูตผีปีศาจ ดังจะกล่าวดังต่อไปนี้

พระคาถาอาวุธ 5 ประการ
สักกัสสะ  วะชิราวุธัง  ยมมัสสะ  นัยยะสาวุธัง  อาฬะวะกัสสะ  ทุสาวุธัง  เวสสุวัณณัสสะ  คะทาวุธัง  พุทธัสสะ  ธัมมะจักกะวุธัง  อะระหัง  พุทโธ  นะโมพุทธายะ

 

สำนักสยามเทวาได้จัดสร้างผงท้าวเวสสุวรรณขึ้นเนื่องในโอกาศ เป็นประธานสร้างท้าวเวสสุวรรณที่วัดหนองคล้า จ.พิจิตร รายละเอียดตาม Link นี้

>>>งานบุญสร้างท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ 2 ตน วัดหนองคล้า อ.โพ้นทะเล จ.พิจิตร

 

โดยทางสำนักได้รวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบด้วย

-ผงดอกบัวยอดบายศรี เป็นมวลสารหลัก เพราะยอดบายศรีนี้เป็นสิ่งที่นำมาจากบายศรีที่ใช้ในงานพิธีกรรมสำคัญต่างๆหลายพิธีมีความขลังศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

-ผงดอกไม้บูชาเทพจากสถานต่างๆ จำนวนมาก

-ผงเทพและวัตถุมงคลต่างๆที่แตกหักชำรุด

โดยพิมพ์เป็นท้าวเวสสุวรรณปางเทพ หรือหน้าเทพ ด้านหลังบรรจุยันต์จตุโรบังเกิดทรัพย์ล้อมรอบด้วยคาถาสำคัญเกี่ยวกับโชคลาภ พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกโดยอันเชิญญานบารมีของท้าวเวสสุวัณและเทพเทวดามาอำนวยอวยพรขลังยิ่งนัก

ขนาดองค์พระ สูง 4 cm.

ผงท้าวเวสสุวรรณนี้มีอิทธิคุณอำนาจดียิ่งนักทางด้าน เมตตามหานิยม โภคทรัพย์โชคลาภ และป้องกันอมุษย์ภูติผีปีศาจ

 

ผงท้าวเวสสุวรรณ ปัดทอง ราคาบูชา 300.-

 

ผงท้าวเวสสุวรรณ ราคาบูชา 100.-

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s